Žiadosti o povolenie

Ponúkame Vám kompletné vybavenie žiadosti o povolenie k rezaniu drevín. Zaistíme terenné šetrenie, konzultácie, meranie a zamerania stromov, odborný posudok, vrátane zakreslenia a fotodokumentácie.


Postaráme sa, aby žiadosť bola na úrade podaná so všetkými záležitosťami a bez zbytočných odkladov. (Zákon č.543/2002 Z.z.)