Výrub stromov

Zabezpečujeme rezanie stromov v miestach, kde nie je možné strom zrezať celý naraz. Stromy v hustej zástavbe, v záhradách, stromy, ktoré zasahujú nad elektrické vedenie, nad strechy a stromy naklonené.

Rezanie sa uskutočňuje postupným zrezávaním stromu od koruny dole, vetvy sa spúšťajú po lanách do presne vymedzeného priestoru.

Pracujeme s vybavením, s ktorým sme schopní pohybovať sa v korunách stromov i v tých najnáročnejších podmienkach.

Poskytujeme aj odvoz a likvidáciu, prípadne drvenie dreviny a následne náhradnú výsadzbu stromov.

1

2

33

4

22

6

77

4447

no alt