Drvenie drevín

     Pred orezávaním stromu sú konáre na strome vo výške, čo si človek až tak neuvedomí, no po bezpečnom spustení na zem máme zrazu plný dvor, čo nás mnohokrát prekvapí. Spaľovanie znečisťuje ovzdušie, hrozí riziko požiaru a v neposlednom rade sa netešia susedia zo zadymovania. Veľkým prínosom je drvenie konárov do 15cm priemeru, keď veľkú kopu zmenšíme zhutnením na cca 7% z pôvodnej kopy konárov. Ostane nám štiepka, ktorá je vhodná okolo kvetín, do kompostu, prípadne po vysušení poslúži ako palivo na kúrenie.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 112
  • Predchádzajúca
  • Ďalší