Zaoberáme sa starostlivosťou o stromy rastúce v obytných zónach miest a obcí, v parkoch, alejách, nad elektrickým vedením, pomníkmi, okolo komunikácií a inde.

Ošetrenie stromov uskutočňujeme vysokozdvižnou plošinou a lanovou technikou, ktorá ako spôsob pohybu v korune je pre strom najšetrnejšia.

Pravidelné ošetrenie stromov je kompromisom medzi ich prirodzeným rastom a potrebami ľudí. Vhodnými zásahmi sa navyše predlžuje životnosť stromov, zachováva sa estetická hodnota zelene a zlepšuje sa ich zdravie.

Postaráme sa aj o zanedbávané pozemky, záhrady prerastené vysokou burinou, náletovými, zanedbanými a suchými drevinami.

Pôsobíme prevažne na západnom a strednom Slovensku, avšak zabezpečíme naše služby v rámci Slovenskej a Českej republiky.

1

 

 

Nájdete nás aj na Facebooku: